Transformacja cyfrowa nie ominęła trzeciej misji uczelni. Przywództwo cyfrowe i kompetencje  cyfrowe stają się fundamentalne dla zarządzania zmianami, także w zakresie współpracy z otoczeniem uczelni.

Prof. Łukasz Sułkowski i dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB, rozmawiają o formach współpracy z otoczeniem w dobie transformacji cyfrowej. Przyglądają się także przejawom i kierunkom transformacji cyfrowej w szkolnictwie wyższym, zastanawiają się nad warunkami sukcesu transformacji oraz dzielą poradami, jak skutecznie zarządzać transformacją cyfrową.

Ze względu na obecną sytuację część webinaru poświęcono na omówienie, jak środowisko akademickie może pomagać uchodźcom z Ukrainy.

YouTube

Oglądnij odcinek na YouTube

Spotify

Odsłuchaj odcinek na Spotify

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.