Wybrane recenzje

Recenzent ponad 120 opracowań naukowych, w tym 4 w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 5 w postępowaniach habilitacyjnych i 12 doktoratów.

Recenzent ponad 50 wniosków o granty badawcze (KBN, MNiI, MNiSW).

Ekspert: NCN, NCBiR, QUALITAS, projekty europejskie.

Recenzent czasopism:

 • „Journal of Organizational Change Management”, Emerald
 • „Argumenta Oeconomica”
 • „Fibres & Textiles in Eastern Europe”
 • ”Journal of Family Business Management”
 • „Współczesne Zarządzanie”
 • „Organizacja i Kierowanie”
 • „Organizacja i Zarządzanie”
 • “Journal of Family Business Management”

Recenzent monografii naukowych:

 • 2017 – R. Dorczak, Z. Dobrowolski (red.), “Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego”, ISBN: 978-83-65688-18-7, ss. 117, Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński
 • 2017 – G. Prawelska-Skrzypek (red.), „Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej”, ISBN: 978-83-63305-46-8, ss. 390, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • 2016 – M. Czajkowska, „Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności”, ISBN 978-83-8088-355-0, ss. 201, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki
 • 2016 – R. Maciąg, „ W stronę cywilizacji Internetu, Zarządzanie w naukach humanistycznych”, ISBN 978-83-233-4177-2, ss.172, Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński
 • 2016 – K. Klincewicz, „Zarządzanie, organizacje i organizowanie – Przegląd perspektyw teoretycznych”, ISBN 978-83-65402-28-8, ss. 518, Wydawnictwo Wydział Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2015 – A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec, „Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacja, uwarunkowania, efekty”, ISBN 978-83-7875-276-9, ss. 213, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 2015 – Cz. Zając, „Human resources management in corporate groups”, ISBN 978-83-7695-548-3, ss. 164, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 2014 – K. Raczkowski, „Zarządzania publiczne. Teoria i Praktyka”, ISBN 9788301181154, ss. 286, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • 2014 – I. Seredocha, „Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej”, ISBN 978-83-7556-290-3, ss. 227, Wydawnictwo CEDEWU.pl
 • 2014 – L. Czarnecki, „Podwójny charakter przedsiębiorstwa na przykładzie modelu DNA firmy” (tytuł opublikowanej monografii zmieniony na „Model DNA firmy”), ISBN 978-83-7695-466-0, ss. 236, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Inne recenzje:

 • 2016 – recenzent artykułów w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 429, „Sukces zarządzania kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne”, ISBN 978-83-7695-584-1, ISSN 1899-3192
 • 2016 – recenzent artykułów w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 430, „Sukces zarządzania kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne”, ISBN 978-83-7695-584-1, ISSN 1899-3192
 • 2016 – Pawęta Elena, Mikołajczyk Bożena, „Areas for Improving the Innovation Performance of the Textile Industry in Russia”, [in:] Fibres & Textile in Eastern Europe, Issue 1(115)/2016, ISSN 1230-3666
 • 2016 – Acar Avni Zafer, Önden Ismail, Gürel Özlem, „Evaluation of the Parameters of the Green Supplier Selection Decision in Textile Industry” – General problems of the fibre and textile industries, [in:] Fibres & Textile in Eastern Europe, Issue 5(119)/2016, ISSN 1230-3666
 • 2016 – Emmanuel Selase Asamoah, Miloslava Chovancová, „The effect of cultural orientation on the purchasing decisions of Consumers: a cross cultural comparative study”, [in:] International Journal of Contemporary Management, Voleme 15 (2016), Number 1, ISSN 2449-8920
 • 2016 – Agnieszka Czerw, „Personal Resources and Job Burnout of High-Level Managers in International Organizations in Poland”, [in:] International Journal of Contemporary Management, Volume 15 (2016), Number 1, ISSN 2449-8920
 • 2015 – W. Walczak, „Wpływ założeń kulturowych na kształtowanie postaw i zachowań ludzi w organizacji”, [w:] Humanizacja Pracy, Duchowość i kompensacyjne wartości a problemy więzi społecznych i zawodowych, Numer 2(280)/2015, ISSN 1643-7446
 • 2015 – Jordeva Sonja, Tomovska Elena, Trajković Dušan, Zafirova Koleta, „Current State of Pre-Consumer Apparel Waste Management in Macedonia” – General problems of the fibre and textile industries, [in:] Fibres & Textile in Eastern Europe, Issue 1(109)/2015, ISSN 1230-3666
 • 2015 – Andrzej Pawluczuk, Urszula Ryciuk, „How much does culture matter in organizational learning in municipalities?”, [in:] International Journal of Contemporary Management, Number 14(2)/2015, ISSN 2449-8920
 • 2015 – Katarzyna A. Kuźmicz, „Benchmarking in university development Towards a learning organisation”, [in:] International Journal of Contemporary Management, Numer 14(2)/2015, ISSN 1643-5494
 • 2015 – Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz, „Configuration of a supply chain of metallurgical products in the context Of the cooperation climate”, [in:] International Journal of Contemporary Management, Volume 14 (2015) Number 3, ISSN 2449-8920
 • 2015 – Barbara Mazur, „Basic assumptions of organizational culture in religiously diverse Environments”, [in:] International Journal of Contemporary Management, Volume 14 (2015) Number 3, ISSN 2449-8920
 • 10.10.2015 – recenzja dorobku naukowego dr hab. Zbigniewa Antczaka w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora, zlecona przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 2014 – Milašius Rimvydas, Mikučioniené Daiva, „Comparative Analysis of Textile and Clothing Industry in the EU and Turkey” – General problems of the fibre and textile industries, [in:] Fibres & Textile in Eastern Europe, Issue 3(105)/2014, ISSN 1230-3666
 • 2014 – Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Iwona Janiak-Rejno, „Managing an Art Temple in the Light of Empirical Studies”, [in:]Argument Oeconomica, 2014, ISSN 1233-5835
 • 2014 – Shumaila Ammar, Muhammad Majid Khan, Mansoor Ahmad, Shandana Zafar, „The Influence of Subcultural Beliefs on Attitudes towards Socially – Sensitive Advertising across Four Provinces of Pakistan”, [in:] Journal of Basic and Applied Scientific Research, 4(3)197-206, 2014, ISSN 2090-4304
 • 2014 – recenzja dorobku naukowego dr hab. Beaty Anny Glinki w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora, zlecona przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów oraz Uniwersytet Jagielloński
 • 2014 – recenzja dorobku naukowego dr hab. Tadeusz Antoniego Gospodarek w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora, zlecona przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.