W charakterze promotora - doktoraty obronione:

 • 28.02.2017 – praca doktorska „Zarządzanie karierą pracowniczą determinantą dobrostanu zawodowego”, Społeczna Akademia Nauk; Wydział Zarządzania
 • 25.11.2014 – praca doktorska „Zarządzanie projektami w sektorze kultury w Polsce”, Społeczna Akademia Nauk; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 • 18.06.2013 – praca doktorska „Zarządzanie produktem ubezpieczenia zdrowotnego”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uzyskany stopień doktor nauk medycznych w zakresie medycyny
 • 26.09.2012 – praca doktorska „Wirtualizacja zarządzania logistycznego w obsłudze klienta w małych i średnich przedsiębiorstwach logistycznych”, Społeczna Akademia Nauk; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie logistyczne, informatyka ekonomiczna, obsługa klienta
 • 14.14.2011 – praca doktorska „Kultura organizacyjna w perspektywie nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu”, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej; Instytut Kultury, Uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 • 30.09.2010 – praca doktorska „Model podejmowania decyzji kierowniczych w policji”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 30.10.2010 – praca doktorska „Komunikacja międzykulturowa w procesie zarządzania negocjacjami”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność negocjacje międzykulturowe
 • 16.12.2009 – praca doktorska „Funkcjonowanie informacji marketingowych w złożonych układach interakcyjnych”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność marketing
 • 25.06.2009 – praca doktorska „Skuteczność narzędzi marketingu relacji w działalności uczelni wyższych w Polsce”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność marketing
 • 01.03.2007 – praca doktorska „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”, Akademia Ekonomiczna Oscara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych, Uzyskany stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie strategiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość

W charakterze promotora - przewody otwarte

 • Izabela Wąs – praca doktorska – „Tożsamość organizacyjna w sektorze bankowości w Polsce”, Uniwersytet Jagielloński
 • Praca doktorska – „Wpływ wymiarów kultury na władzę organizacyjną i style kierowania – badania porównawcze organizacji polskich i francuskich”, Społeczna Akademia Nauk

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.