Doświadczenie międzynarodowe

W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z amerykańskim Clark University, którego jest dyrektorem programowym do chwili obecnej. W ramach programu amerykański dyplom master uzyskało ponad 1000 absolwentów z 21 krajów. Od roku 2000 Łukasz Sułkowski pełni rolę koordynatora programów międzynarodowych w SAN (Erazmus+) tworząc sieć wymiany z ponad 100 instytucji akademickich oraz nadzorując realizację ponad 150 projektów UE. Pracuje również jako visiting profesor, prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie m.in. Clark University, Universidad de Alcala, Universidad del Occidente, Universite de Grenoble, Temple University. Uczestniczył w realizacji 12 programów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (m.in. VI Program Ramowy, EQUAL). Uczestniczy w pracach kilku międzynarodowych organizacji naukowych: American Academy of Management, International Family Enterprises Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (Komitet Sterujący) oraz European Academy of Management. Przedstawiciel polskich organizacji w akredytacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych m.in. NCFMEA, ENQA, NEASC, CEEMAN, FEDE.

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.