Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

 • Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Journal of Contemporary Management”
 • Redaktor Naczelny Kwartalnika „Journal of Intercultural Management”
 • „Ciencia desde el Occidente” (L.D.G.P. Mariela López Aguilar), Universidad de Occidente, Campus Guasave, Mexico
 • Prace Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (ISSN 0321-0472)
 • Członek Rady Programowej w kwartalniku „Family Pedagogy” (Pedagogika Rodziny)
 • Członek Rady Naukowej i Editorial Committee „Journal of Health Policy, Insurence and Management”
 • Członek rady naukowej „Zarządzanie publiczne” 2(34)/2016, Zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1896-0200, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

Redaktor naukowy 31 prac zbiorowych

 • Ł. Sułkowski (eds.), „Management and Culture of the University, Seria: New Horizons in Management Sciences”, Volume 6, ISBN 978-3-631-71804-9, s. 266, Wydawnictwo Peter Lang, Peter Lang – Frankfurt am Main ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien, 2017
 • M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, (eds.), Metaphors in Management – Blend of Theory and Practice, Series: New Horizons in Management Sciences, Volume 5, ISSN 2194-153X, ISBN (Print) 978-3-631-71611-3, pp. 207, Wydawnictwo Peter Lang, 2017
 • K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, (eds.), New Horizons i Management Sciences, Tax Management and Tax Evasion, Volume 4, ISBN 978-83-631-65190-2, Wydawnictwo Peter Lang, 2014
 • Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne, ISBN 9788380854970, s. 213, Wydawnictwo Difin Spółka Akcyjna, 2017
 • T. Listwan, Ł. Sułkowski, (red.) Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, ISBN 978-83-8085-157-3, ss. 274, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016
 • G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, (red.) Instrumenty polityki społecznej, ISBN 978-83-8085-137-5, ss. 296, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016
 • Ł. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes, (red.) Kulturowa zmienność systemów zarządzania, ISBN 978-83-8085-116-0, ss. 195, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016
 • G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, (red.), Oblicza Patologii zawodowych i społecznych, ISBN 978-83-7930-761-6, ss. 320, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
 • B. Kożuch, Ł. Sułkowski, (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, ISBN 978-83-7930-739-5, ss. 200, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2015
 • Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski, (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, ISBN 978-83-7930-551-3, ss. 232, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • J. Otto, Ł. Sułkowski, (red.), Metody zarządzania marketingowego, ISBN 978-83-7930-541-4, ss. 287, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, M. Zawadzki, (red.), Krytyczny nurt zarządzania, ISBN 978-83-7930-397-7, ss. 240, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, ISBN 978-83-7930-325-0, ss. 247, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (eds.), Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, ISBN 978-3-319-39770-2, pp. 155-171, Wydawnictwo Springer, 2017
 • Ł. Sułkowski, C. Martin, M. Chmielecki (eds.), The European Challenges – Union Globalized or Localized?, The Tramsformation of Economics, Socieeies and Cultures of the EU into the World, ISBN 978-83-64971-22-8, pp. 653-674, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016
 • Ł. Sułkowski, C. Marin, M. Chmielecki, (eds.), The European Chellenges, Union Globalized or Localized? The Transformation of Economic, Societies and Cultures of the EU Into the Word, ISBN 978-83-64971-22-8, ss. 697, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 6, Część II, „Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania”, ISSN 2543-8190, s. 549, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017
 • Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, ISSN 2543-8190, s. 323, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017
 • Ł. Sułkowski, A. Noworól, B. Mazurek-Kucharska, (red.), Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 7, część I, ISSN 1733-2486, ss. 479, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź – Warszawa, 2016
 • B. Basińska, M. Chmielecki, S. Przytuła, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, ISBN 978-83-8092-311-9, ss. 43-58, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2016
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Firmy rodzinne – wyzwania współczesności, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 5, część II, ISSN 1733-2486, ss. 428, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016
 • Ł. Sułkowski, A. Noworól, B. Mazurek-Kucharska, (red.), Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 7, część I, ISSN 1733-2486, ss. 479, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź – Warszawa, 2016
 • B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie humanistyczne, ISBN 978-83-233-3982-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015
 • Ł. Sułkowski, J. Sokołowski, (red.), Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa, „Studia i Monografie”, nr 61, ISBN 978-83-6497-13-6, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2015
 • E. Stroińska, Ł. Sułkowski, (red.), Determinaty zarządzania projektami i procesami w organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 5, część II, ISSN 1733-2486, ss. 206, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2015
 • Ł. Sułkowski, (red.), Wybrane „Dobre Praktyki” Zarządzania Jakością Kształcenia w Polskich Szkołach Wyższych, ISBN 978-83-7545-, ss. 71, Wydawnictwo Polska Komisja Akredytacyjna – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 7, część III, Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, ISSN 1733-2486, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2015
 • Ł. Sułkowski, H. Sobocka-Szczapa, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management), Company Management during Globalization Processes, Tom XVI, Zeszyt 2/2015, ISSN 1733-2486 (Online), Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2015
 • A. Jackiewicz, Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, E-biznes i ochrona danych osobowych, Tom XV, Zeszyt 9, część I, ISSN 1733-2486, ss. 278, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Brodnica, Łódź, Warszawa, 2014
 • K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, ISBN 978-83-7930-325-0, ss. 247, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, G. Ignatowski, (red.), Homo laborans etyka i deontologia zawodowa, seria: Studia i Monografie, ISBN 978-83-62916-88-7, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2014
 • Ł. Sułkowski, M. Walczak, Ł. Prysiński, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 15, nr 10/2014, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości, Część II, ISSN 1733-2486, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Garwolin, 2014
 • Ł. Sułkowski, A. Woźniak, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie humanistyczne, Tom XV, zeszyt 11, część III, ISSN 1733-2486, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 7, część III, ISSN 1733-2486, ss. 419, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2014
 • Ł. Sułkowski, B. Kamińska, (red.), Entrepreneurship and Human Resources in Management, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XV, Zeszyt 2, ISSN 1733-2486, ss. 170, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2014
 • Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie międzykulturowe w teorii i praktyce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XI, Zeszyt 3/2010, ISSN 1733-286, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2010

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.