W 12. odcinku podcastu Uniwersytet Cyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski rozmawia z wybitnym znawcą tematyki cyfryzacji i usieciowienia – Prof. Dariuszem Jemielniakiem.

Prof. Dariusz Jemielniak jest Kierownikiem Katedry Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023–2026. Od 2015 pracuje także jako faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda.

Głównym celem spotkania była ocena ewaluacji naukowej wprowadzonej Ustawą 2.0 oraz zmian, którym została poddana od tamtego czasu. Rozmówcy podjęli się odpowiedzi na takie pytania jak:

– W jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane cele ewaluacji, np. wzrost umiędzynarodowienia?
– W którą stronę powinniśmy kształtować system ewaluacji naukowej na przyszłość?
– Jaki wpływ wywiera transformacja cyfrowa na naukę i ewaluację?

Zmiany w ewaluacji stanowią też odbicie szerszych zmian w świecie nauki. Eksperci zastanowili się, czy nurt związany ze stratyfikacją wśród badaczy i dywersyfikacją karier akademickich to właściwy kierunek. Zadali też pytanie o zarządzanie uczelnią, nauką i ludźmi wobec z jednej strony tradycji wolności akademickiej, a z drugiej rozwiązań korporacyjnych i pomiarów ilościowych.

YouTube

Oglądnij odcinek na YouTube

Spotify

Odsłuchaj odcinek na Spotify

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.