Indeksowane w bazie SCOPUS:

 • Sułkowski Ł., Seliga R., Application of marketing communication in the practice of primary care physicians, 2009, Clinical and Experimental Medical Letters, 50(2), pp. 67-69
  ISSN: 18952089

***

 • Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, Application of Neuroscience in Management, [w:] Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making: Proceedings of the 2016 Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) Conference, Kesra Nermend, Małgorzata Łatuszyńska (red.), ISBN 978-3-31962937-7, ss. 49-62, Wydawnictwo Springer, 2017
 • Ł Sułkowski, Sensmaking w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach, [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 22/2013, Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, ISSN 1899-9867, ss. 85-94, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa we Gdańsku, 2013
 • Ł. Sułkowski, Cultural Conservatism and Resistance to Change in Polish Hospitals, [w:] „Contemporary Economic in the Face of New Challenges. Ecomonic, Social and legal aspects” R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (red.), ss. 159-167, ISBN 978-83-62511-03-7, Wydawnictwo Fundation of the Cracow University of Economics, Warszawa, 2013
 • Ł. Sułkowski, Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji”, Tom 14, Zeszyt 10, Część I, R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 83-96, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 • Ł. Sułkowski, Kulturowe ograniczenia przedsiębiorczości – badania jakościowe polskich szpitali, [w:] „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna”, (Profilaktyka, diagnostyka, prewencja w polskim systemie ochrony zdrowia), nr XI, ISSN 1734-221X, ss. 79-86, Wydawnictwo Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawa, 2012
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Kulturowe bariery zmian w polskich szpitalach: rezultaty badań, [w:] Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Ł. Sułkowski, R. Seliga, (red.), ISBN 978-83-7641-770-7, ss. 98-128, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2012
 • Ł. Sułkowski, Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce” numer 30/2012, (red.) C. Zając, ISSN 1643-7772, ss. 251-260, Wydawnictwo WSB, Poznań, 2012
 • Ł. Sułkowski, Barriers to entrepreneurship in the management of hospitals in Poland, [w:] “L’entrepreneur face aux politiques publiques europeennes” (red.) C. Martin, T. Rkibi, ISBN 978-989-95523-2-6, ss. 382-398, Wydawnictwo PGV/ISLA Campus, Lisboa, 2012
 • Ł. Sułkowski, Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Sukces w zarządzaniu kadrami: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim”, Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne, numer 248, T. Listwan, M. Stor (red.), ISBN 978-83-7695-296-3, ISSN 1899-3192, ss. 128-134, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2012

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.