***

  • Ł. Sułkowski, Fuzje uczelni i rankingi międzynarodowe – czy szaleństwie jest metoda?, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (red.), ISSN 2543-8190, ss. 71-83, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017
  • Ł. Sułkowski, Doskonalenie organizacyjne polskich uczelni, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (red.), ISSN 2543-8190, ss. 9-21, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017
  • Ł. Sułkowski, Założenia do Ustawy 2.0 – projektowanie nowego ładu akademickiego w Polsce, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część I, „Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym”, A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak (red.), ISSN 2543-8190 (wersja elektroniczna),  ss. 261-276, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2017
  • A. Kożuch, B. Kożuch, Ł. Sułkowski, E. Bogacz-Wojnatowska, M. Lewandowski, K. Sienkiewicz-Małyjurek, A. Szczudlińska-Kanoś, S. Jung-Konstanty, Obszary zarządzania publicznego, ISBN 978-83-65688-02-9, ss. 152, seria: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
  • Ł. Sułkowski, Współczesne tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] Instrumentarium zarządzania publicznego, B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-7930-739-5, rozdz. 1 – ss. 13-22, Difin Warszawa, 2015
  • Ł. Sułkowski, Kultura organizacji publicznej, [w:] Instrumentarium zarządzania publicznego, B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-7930-739-5, rozdział 6 – ss. 92-115, Difin Warszawa, 2015
  • Ł. Sułkowski, Transformacja uczelni publicznych na przykładzie wybranych metod zarządzania jakością kształcenia, [w:] Instrumentarium zarządzania publicznego B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-7930-739-5, rozdział 9 – ss. 155 -176 Difin Warszawa, 2015
  • Ł. Sułkowski, Humanistic and public management in Poland – basic cognitive assumptions, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie humanistyczne”, (red.) Ł. Sułkowski, A. Woźniak, Tom XV, zeszyt 11, część III, ISSN 1733-2486, ss. 53-64, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2014

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.