Indeksowane w bazie Web of Science:

 • Sulkowski, L., Seliga, R., Wozniak, A., Image and Brand Awareness in Universities in Consolidation Processes, 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, 961, pp. 608-615
  ISSN: 21945357
  ISBN: 978-303020153-1
  DOI: 10.1007/978-3-030-20154-8_57
 • UNSUSTAINABLE POWER DISTRIBUTION? WOMEN LEADERS IN POLISH ACADEMIA
  By: Sulkowski, Lukasz; Bogacz-Wojtanowska, Ewa; Wrona, Sylwia; Jedrzejczyk-Koziol, Aleksandra; Goral, Ewelina; Wojdyla, Katarzyna
  ECONOMICS & SOCIOLOGY
  Volume: 12 Issue: 3 Pages: 162-180
  DOI: 10.14254/2071-789X.2019/12-3/11
  Published: 2019
  Document Type: Article
 • Sułkowski, Ł., Seliga, R., Woźniak, A., Strategic challenges of mergers and acquisitions in the higher education sector, 2019, Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(2), ss. 199-215
  ISSN: 2353883X
  DOI: 10.15678/EBER.2019.070211
 • ORGANIZATIONAL IDENTITY OF UNIVERSITY IN MERGER PROCESS
  By: Sulkowski, Lukasz; Wozniak, Andrzej; Seliga, Robert
  ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT (ESD 2019): 37TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT – SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  Edited by: Ibrahimov, M; Aleksic, A; Dukic, D
  Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development
  Pages: 757-763
  Published: 2019
  Document Type: Proceedings Paper
 • Mergers of Public and Non-Public Universities in Poland – A Comparative Analysis
  By: Sulkowski, Lukasz; Seliga, Robert; Wozniak, Andrzej
  PROBLEMY ZARZADZANIA-MANAGEMENT ISSUES
  Volume: 16 Issue: 4 Pages: 97-114
  DOI: 10.7172/1644-9584.77.6
  Published: 2018
  Document Type: Article
 • Accountability of University: Transition of Public Higher Education
  By: Sulkowski, Lukasz
  ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW
  Volume: 4 Issue: 1 Pages: 9-21 Published: 2016
 • RAPORT OF RESEARCH OF CULTURES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON MULTI-PARADIGM
  By: Sulkowski, Lukasz
  Edited by: Jurcic, A; Oreski, D; Mikic, M
  Conference: 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development Location: Belgrade, SERBIA Date: MAY 18-19, 2017
  Sponsor(s): Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy; John Naisbitt Univ; Univ N; Univ Warsaw, Fac Management; esd
  ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
  Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development Pages: 617-626 Published: 2017
 • THE CONCEPT OF MULTI-PARADIGM UNDERSTANDING OF CULTURES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
  By: Sulkowski, Lukasz
  Edited by: Jurcic, A; Oreski, D; Mikic, M
  Conference: 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development Location: Belgrade, SERBIA Date: MAY 18-19, 2017
  Sponsor(s): Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy; John Naisbitt Univ; Univ N; Univ Warsaw, Fac Management; esd
  ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
  Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development Pages: 627-631 Published: 2017
 • The Culture of Control in the Contemporary University
  By: Sulkowski, Lukasz
  Edited by: Izak, M; Kostera, M; Zawadzki, M
  FUTURE OF UNIVERSITY EDUCATION
  Book Series: Palgrave Critical University Studies Pages: 85-108 Published: 2017
 • The Culture of Control in the Contemporary University
  By: Sulkowski, Lukasz
  Edited by: Izak, M; Kostera, M; Zawadzki, M
  FUTURE OF UNIVERSITY EDUCATION
  Book Series: Palgrave Critical University Studies Pages: 85-108 Published: 2017

***

 • Ł. Sułkowski, E. Bogacz-Wojtanowska, Sylwia Wrona, Aleksandra Jędrzejczyk-Kozioł, Ewelina Góral, Katarzyna Mormul (Katarzyna Wojdyła), Unsustainable power distribution? : women leaders in Polish academia, [w:] Economics & Sociology, Tom 12, Numer 3, ISSN 2071-789X, ss. 162-180, Wydawnictwo Wydawnictwo Centre of Sociologocal Research (CSR), Szczecin, doi: 10.14254/2071-789X.2019/12-3/11, 2019
 • Ł. Sułkowski, Academic Leadership in University Mergers, [w:] Leadership across Cultures, Seria: New Horizons in Management Science Vol. 10, Ł. Sułkowski, J. Mączyński, S. Przytuła (red.), ISBN 978—3-631-79318-3, ss. 75-88, Wydawnictwo Peter Lang, 2019
 • Ł. Sułkowski, A. Woźniak, Strategic Management at Universities in Merger Process – Research Results, [w:] Strategie i innowacje organizacyjne w polskich uczelniach, Ł. Sułkowski, J. Górniak (red.), ISBN 978-83-233-4727-9, ss. 303-313, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
 • Ł. Sułkowski, J. Fijałkowska, M. Dzimińska, Mergers in higher education institutions: a proposal of a novel conceptual model, [w:] Managerial Finance, Volume, No. , ISSN 0307-4358, Wydawnictwo Emerald, 2019, https://doi.org/10.1108/MF-01-2018-0048
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Image and Brand Awareness in Universities in Consolidation Processes, [w:] Advances in Human Factors, Business Management and Leadership, Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors, Business Management and Society, and the AHFE International Conference on Human Factors in Management and Leadership, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA, ISBN 978-3-030-20153-1, ss. 608-615, Wydawnictwo Springer, Cham, 2020
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Strategic Challenges of Mergers and Acquisitions in the Higher Education Sector, [w:] Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), Volume 7, No. 2, ISSN 2353-883X, ss. 199-215, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, doi: 10.15678/EBER.2019.070211
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Organizational Identity of University in Merger Process, [w:] 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Socio Economic Problems of Sustainable Development” – Baku, 14-15 February 2019, Musalim Ibrahimov, Ana Aleksic, Darkon Dukic (eds.), ISSN 1849-7535, ss. 757-763, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Mergers of Public and Non-Public Universities in Poland – A Comparative Analysis, [w:] Problemy Zarządzania-Management Issues, 16(4(77), ISSN 1644-9584, ss. 97-114, Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, 2019
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Higher Education Sector in Poland – Analysis of Consolidation Processes, [w:] International Journal of Contemporary Management, ISSN 2449-8920, ss. 339-353 , Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, 2018
 • Ł. Sułkowski, A. Woźniak, R. Seliga, Strategic mergers of universities, [w:] International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, Tom 5, ISSN 2367-5659, ss. 931-938, Wydawnictwo SGEM, 2018
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Marketing organizacji publicznych – studium przypadku szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Marketing we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, Muzahim Al. Noorachi, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-8085-689-9, ss. 128-148, Wydawnictwo Difin, 2018
 • J. Fijałkowska, Dominika Hadro, Ł. Sułkowski, Intellectual capital reporting in universities as a tool of accountability – the worldwide practices, [w:] Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy, TAKE 2018 – Poznań, Poland, 11 to 13 July 2018, Eduardo Tomé, Gaby Neumann, Justyna Majewska, Szymon Truskolaski (red.), ISBN 978-999-54182-0-6, ss. 216-227, 2018
 • Ł. Sułkowski, A. Woźniak, R. Seliga, Process and project management in the process of merger of higher education institutions, [w:] Economic and Social Development, 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XVIII International Social Congress (ISC-2018), Book of Proceedings, Aleksander Maloletko, Natasa Rupcic, Zoltan Baracskai (red.), ISSN 1849-7535, ss. 69-76, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2018
 • Ł. Sułkowski, University mergers – Poland on the background of international trends, [w:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, Janusz Teczke, Piotr Buła (red.), ISBN ISBN 978-83-947815-1-4, ss. 299-308, Wydawnictwo International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow, 2017
 • Ł. Sułkowski, „Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów?, [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, 2(50) (2017), ISSN 1231-0298, ss. 173-188, Wydawnictwo Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017
 • Ł. Sułkowski, Raport of research of cultures of higher education institutions based on multi-paradigm, [w:] Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia, 18-19 May 2017, A. Jurcic, D. Oreski, M. Mikic (eds.), ISSN 1849-7535, ss. 617-626, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; John Naisbitt University, Belgrade Serbia; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland 2017
 • Ł. Sułkowski, The concept of multi-paradigm understanding of cultures of higher education institutions, [w:] Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia, 18-19 May 2017, A. Jurcic, D. Oreski, M. Mikic (eds.), ISSN 1849-7535, ss. 627-631, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; John Naisbitt University, Belgrade Serbia; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, 2017
 • Ł. Sułkowski, The Culture of Control in the Contemporary University, [w:] The Future of University Education, M. Izak, M. Kostera, M. Zawadzki (eds.), seria: Palgrave Critical University Studies, ISBN 978-3-319-46893-8, ss. 85-108, Wydawnictwo Springer International Publishing, 2017
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Rezultaty badań kultur jakości uczelni wyższych w Polsce, [w:]Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Humanistyczne aspekty zarządzania wiedząi kompetencjami, Tom XVII, Zeszyt 7, część I, Ł. Sułkowski, A. Naworól, B. Mazurek-Kucharska, (red.), ISSN 1733-2486, ss. 479, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2016
 • Ł. Sułkowski, The development of post-academic cultures in higher education institutions, [w:] „State, Society and Business – Develpment of Contemporary Management”, J. Teczke (eds.), ISBN 978-83-937642-7-3, ss. 167-176, Wydawnictwo International Management Fundation, Cracow University of economics, Cracow-Saint Petersburg, 2016
 • Ł. Sułkowski, Academic Culture from the Perspective of Polish Universties, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 17, zeszyt 2, część I, Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym, (red.) J. Trippner-Hrabi, E. Stroińska, ISSN 1733-2486, ss. 7-22, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2016
 • Ł. Sułkowski, La Massification de L’enseignement Superieur – Perspective Globale et Locale, [w:] „The European Challenges – Union Globalized or localized?, The tramsformation of economics, Socieeies and cultures of the eu into the world”, Ł. Sułkowski, C. Martin, M. Chmielecki (eds), ISBN 978-83-64971-22-8, ss. 653-674, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016
 • Ł. Sułkowski,  La massification de l’enseignement superieur. Du modele elitiste au modele egalitaire, [w:] „Management & Gouvernance. Entreprises – Territoires -Societes”, Numero 15, Jaanvier-Juin 2016, ISSN 2104-2438, ss. 29-41, Cahiers Scientifiques Internationaux Du Reseau PGV, 2016
 • Ł. Sułkowski, Accountability of University: Transition of Public Higher Education, [w:] “Entrepreneurial Business and Economics Review”, J. Brzozowski, M. Cucculelli, Vol 4, No 1 (2016 r.), ISSN 2353-883X, ss. 9-21, Economics of Higher Education,  Cracow University of Economics, Wydawnictwo Centre for Strategic and International Entrepreneurship – Krakow, 2016
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Przedsiębiorczy uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego (Entrepreneurinal University – application of strategic management), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444/2016, Zarzadzanie strategiczne w teorii i praktyce, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-607-7, ss. 478-489, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce, [w:] Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No 2/część 1/2016, W. Golnau (red.), ISSN 2084-5189, ss. 387-400, Wydawnictwo Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2016
 • Ł. Sułkowski, Kultura Akademicka. Koniec Utopii?, ISBN 978-83-01-18524-4, ss. 220, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2016
 • Ł. Sułkowski, Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych, [w:] Instrumenty polityki społecznej, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), ISBN 978-83-8085-137-5, ss. 95-104, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016
 • Ł. Sułkowski, Kultura jakości w uczelniach wyższych – etnografia uczelni wyższych, seria: „Studia i Monografie”, nr 62, [w:]  „Społeczna Akademia Nauk w rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”, (red.) R Patora, ISBN 978-836-497-11-43, ss. 47-62, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2015
 • Ł. Sułkowski, La bureaucratisation des systèmes de qualité dans l’enseignement supérieur polonais.  Etudes culturelles, [w:] Pour une Europe forte: rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives C. Martin, J. Marasova (eds.), ISBN 978-80-557-0921-5, ss. 731-746, Travaux scientifiques du Reseau PGV, Banska Bystrica, 2015
 • Ł. Sułkowski, Transition of Academic Culture in European Universities, [w:] Management Science during Destabilization. Local Insight vol. 7, J. Teczke, K. Djakeli, P. Buła (eds.), ISBN 978-83-937642-5-9, ss. 25-37,  Cracow-Tbilisi 2015
 • Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XVI, Zeszyt 7 część III, „Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania”, (red.) Ł. Sułkowski, A. Marjański, ISSN 1733-2486, ss. 13-24, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź, 2015
 • Ł. Sułkowski, Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych”, Tom XV, zeszyt 11, część I, (red.) E. Gołębiowska, ISSN 1733-2486, ss. 21-32, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź-Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, Czy kultura jakości w uczelni wyższej to to samo co kultura akademicka?, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym”, Tom XV, zeszyt 8, część I, (red.) A. Piekutowska, E. Rollnik-Sadowska”, ISSN 1733-2486, ss. 365-378, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2014
 • Ł. Sułkowski, Który model uniwersytetu? Głosy w dyskusji, [w:] Przegląd Socjologiczny, Tom 63 (LXIII), Wydanie 2/2014, M. Czyżewski, (red.), ISSN 0033-2356, ss. 67-70, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie, 2014
 • Ł. Sułkowski, Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część I”, Tom 14, zeszyt 12, część I, (red.) E. Gołębiowska, ISSN 1733-2486, ss. 23-31, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.