Indeksowane w bazie SCOPUS:

 • Mączyński J., Sułkowski L., A Seven Nations Study of Leadership Attributes, 2017, Polish Psychological Bulletin, 48(2), pp. 307-314
  ISSN: 00792993
  DOI: 10.1515/ppb-2017-0035
 • Chmielecki M., Sułkowski Ł., Metaphors in management – blend of theory and practice, 2016, Metaphors in Management – Blend of Theory and Practice, pp. 1-206
  ISBN: 978-363171611-3;978-363171612-0
  DOI: 10.3726/b10714
 • Sulkowski Ł., Sulkowska J., Concept and types of organizational cultures of hospitals, 2014, Healthcare Administration: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 3, pp. 1279-1305
  ISBN: 978-146666340-4; 1466663391; 978-146666339-8
  DOI: 10.4018/978-1-4666-6339-8.ch070
 • Sulkowski Ł., Sulkowska J., Concept and types of organizational cultures of hospitals, 2013, Cross-Cultural Training and Teamwork in Healthcare, pp. 112-141
  ISBN: 978-146664326-0; 978-146664325-3
  DOI: 10.4018/978-1-4666-4325-3.ch006
 • Sułkowski Ł., Meta-paradigmatic cognitive perspective in management studies, 2012, Argumenta Oeconomica, 29(2), pp. 33-51
  ISSN: 12335835
 • Sułkowski Ł., Interpretative approach in management sciences, 2009, Argumenta Oeconomica, 23(2), pp. 127-149
  ISSN: 12335835

Indeksowane w bazie Web of Science:

 • ON BULLSHIT MANAGEMENT – THE CRITICAL MANAGEMENT STUDIES PERSPECTIVE
  By: Sulkowski, Lukasz
  ECONOMICS & SOCIOLOGY
  Volume: 12 Issue: 1 Pages: 302-312
  DOI: 10.14254/2071-789X.2019/12-1/18
  Published: 2019
  Document Type: Article
 • Images of Entrepreneurs – Research Results
  By: Chmielecki, Michal; Sulkowski, Lukasz
  PROBLEMY ZARZADZANIA-MANAGEMENT ISSUES
  Volume: 15 Issue: 1 Pages: 151-163 Part: 1 Published: 2017
 • Metaphors of Entrepreneurship among Polish Students: Preliminary Research
  By: Chmielecki, Michal; Sulkowski, Lukasz
  ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW
  Volume: 4 Issue: 4 Pages: 141-151 Published: 2016
 • Metaphors of Entrepreneurship among Polish Students: Preliminary Research Findings
  By: Chmielecki, Michal; Sulkowski, Lukasz
  Edited by: Wach, K; Zur, A
  Conference: 8th International Scientific ENTRE Conference on Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context Location: Krakow, POLAND Date: APR 07-08, 2016
  ADVANCING RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP IN THE GLOBAL CONTEXT
  Pages: 93-102 Published: 2016

***

 • Ł. Sułkowski, On bullshit management –the critical management studies perspective, [w:] Economics & Sociology, Volume 12, Nomer 1, ISSN 2071-789X, ss. 302-312, Wydawnictwo Centre of Sociologocal Research (CSR), Szczecin, 2019, doi: 10.14254/2071-789X.2019/12-1/18
 • Ł. Sułkowski, Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, Nr 422, ss. 131-143, ISSN 1899-3192, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2016
 • Ł. Sułkowski, A. Panaszek, Kulturowe przywództwo w zarządzaniu, [w:] Kulturowa zmienność systemów zarządzania, Ł. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes (red.), ISBN 978-83-8085-116-0, ss. 59-86, Difin, Warszawa 2016
 • Ł. Sułkowski, Management – from Epistemology by Methodology to Social Practice of Academia. Cognitive Challenges in Management Science 2, [w:] “Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Company Management during Globalization Processes, eds. Ł. Sułkowski, H. Sobocka-Szczapa, Tom XVI, Zeszyt 2/2015, ISSN 1733-2486 (Online), ss. 111-119, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2015
 • Ł. Sułkowski, From Fundamentalistic to Pluralistic Epistemology of Organizational Culture, [w:] Tamara – “Journal of Critical Organization Inquiery”, Volume 12 Issue 4 12/2014, ISSN 1532-5555, ss. 59-77, Wydawnictwo Koźmiński University, 2014
 • Ł. Sułkowski, Paradygmaty i nurty badawcze w metodologii nauk o zarządzaniu – próba syntezy w oparciu o światową literaturę przedmiotu, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, (red.) J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, ISSN 1899-3192, ss. 154-166, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 2014
 • Ł. Sułkowski, K. Raczkowski, Wyzwania metodologiczne zarządzania bezpieczeństwem, [w:] “Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki”, (red.) K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, ISBN 978-83-7930-325-0, ss. 13-36, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, Cognitive challenges of epistemology of management, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 14, zeszyt 5, część I, H. Skłodowski ((red.)), ISSN 1733-2486, ss. 271-282, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 • Ł. Sułkowski, Epistemology of Management, seria: New Horizons in Management Sciences, Volume 2, ISSN 2194-153X, ISBN 978-3-631-64013-5 (Print), e-ISBN 978-3-653-02219-3, ss. 179, Wydawnictwo Peter Lang International, New York, 2013
 • Ł. Sułkowski, J. Sułkowska, Concept and Types of Organizational Cultures of Hospitals, [w:] Healthercare Administration: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, ISBN 978-1-4666-6339-8, ss. 1279-1305, Cross-Cultural Training and Teamwork in Healthcare, Wydawnictwo IGI Global, 2013
 • Ł. Sułkowski, Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu, [w:] „Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu” – wydanie II rozszerzone i uaktualnione, W. Czakon (red.), ISBN 978-83-264-4503-3, ss. 268-290, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2013
 • Ł. Sułkowski, Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu, [w:] „Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu” wydanie II rozszerzone i uaktualnione, W. Czakon (red.), ISBN 978-83-264-4503-3, ss. 26-46, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2013
 • Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzenia, ISBN 978-83-208-2027-0, ss. 376, Wydawnictwo Polskie wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2012
 • Ł. Sułkowski, Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu, [w:] „Management and Business Administration. Central Europe”, Tom 20, nr 1 (114)/2012, ISSN 2084-3356, ss. 64-71, Wydawnictwo Akademia Leona Koźmińskiego, 2012

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.