Zdalne nauczanie i e-learning, wcześniej traktowane marginalnie, w czasie pandemii zostało postawione w centrum uwagi. W czwartym odcinku podcastu #UniwersytetCyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski wraz z Prof. Jerzym Pisulińskim, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawiają, jak pandemia wpłynęła na realizację misji dydaktycznej uczelni.

Które ze zmian w procesie kształcenia okażą się trwałe? Które technologie edukacyjne i do zarządzania dydaktyką to narzędzia, bez których nie obejdziemy się w przyszłości? Czy zdobyte kompetencje cyfrowe przełożą się na szerszą internacjonalizację? – to pytania, na które odpowiedział Prof. Jerzy Pisuliński. Dziekan podzielił się także dobrymi praktykami w zapewnianiu jakości kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia w nauczaniu zdalnym.

Ze względu na obecną sytuację część webinaru poświęcono na omówienie, jak uczelnie mogą wesprzeć uchodźców z Ukrainy.

YouTube

Oglądnij odcinek na YouTube

Spotify

Odsłuchaj odcinek na Spotify

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.