Transformacja cyfrowa to jeden z głównych filarów współczesnych zmian w szkolnictwie wyższym. Zmienia się dominujący model uczelni – przechodzimy do formacji uniwersytetu cyfrowego, który łączy profesjonalizację zarządzania z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Stają się one niezbędnym elementem funkcjonowania uczelni w każdej z jej misji. Obserwujemy sprzężenie technologii z metodami i koncepcjami zarządzania, czego ewidentnym dowodem jest rozpowszechnianie się zarządzania opartego na danych i na dowodach. By je stosować potrzebujemy narzędzi do gromadzenia, przetwarzania i analityki danych. 

O technologiach Prof. Łukasz Sułkowski rozmawiał z Piotrem Masalskim, Dyrektorem Linii Biznesowej Sciencecloud w PCG Academia, który prowadzi projekty związane z wdrażaniem i modernizacją systemów do zarządzania nauką. Ekspert zaprezentował perspektywę informatyka na zachodzące zmiany i wskazał kluczowe zmiany technologiczne, które wywierają wpływ na świat akademicki. Wspólnie z prowadzącym zastanowił się też nad możliwymi kierunkami rozwoju digitalizacji w uczelniach. 

YouTube

Oglądnij odcinek na YouTube

Spotify

Odsłuchaj odcinek na Spotify

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.