Przywództwo to dynamiczny proces wywierania wpływu i organizowania ludzi dla wspólnego działania na rzecz realizacji celów organizacji. W świecie akademickim na problematykę przywództwa nakłada się złożoność samych uczelni oraz ich trzy różnorodne misje. Przywódcy uczelni muszą też oscylować między władzami państwa, społecznością akademicką i interesariuszami oraz konkurencją rynkową.

Dzisiaj, w dobie digitalizacji i formowania się uczelni IV fali – modelu uczelni cyfrowej, także i przywództwo akademickie przechodzi istotne zmiany. Jak więc wygląda współczesne przywództwo akademickie?

Prof. Łukasz Sułkowski przekrojowo, lecz zwięźle przedstawia, czym cechuje się akademickie przywództwo cyfrowe, jak się rozwija i czym odróżnia się od wcześniej funkcjonujących na uczelniach modeli przywództwa. Prezentuje też różne perspektywy przywództwa akademickiego oraz krótko teorię i historię przywództwa.

YouTube

Oglądnij odcinek na YouTube

Spotify

Odsłuchaj odcinek na Spotify

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.