W 13. odcinku podcastu Uniwersytet Cyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski opowiada o głośnym ostatnio narzędziu Chat GPT i możliwościach jego wykorzystania w pracy naukowej.

Chat GPT należy do tzw. Generative AI, czyli narzędzi sztucznej inteligencji potrafiących generować nowe teksty czy obrazy. Sztuczna inteligencja już dzisiaj jest w stanie pisać eseje oraz wspomagać pisanie artykułów i książek naukowych. Budzi to oczywiste wątpliwości etyczne. Jaką postawę powinno przyjąć środowisko akademickie wobec AI?

Profesor prezentuje, jak Chat GPT działa w praktyce. Jako przykład posłużyło polecenie narzędziu wygenerowania idei i treści do książki poświęconej przywództwu. Obserwujemy, jak narzędzie radzi sobie ze stawianymi mu zadaniami, w tym stworzenie tytułu, zaproponowanie spisu treści, wygenerowanie literatury przedmiotu i przypisów czy wręcz napisanie całego podrozdziału. Prof. Sułkowski pyta Chat GPT nawet o zaprojektowanie badania stylów przywództwa i przeprowadzenie systematycznego przeglądu literatury.

Czy efekty prace AI są satysfakcjonujące? Jak bardzo tekst wygenerowany przez AI różni się od tekstu napisanego przez człowieka? Zobaczcie sami na filmie.

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.