Indeksowane w bazie SCOPUS:

 • Sułkowski Ł., Meta-paradigmatic cognitive perspective in management studies, 2012, Argumenta Oeconomica, 29(2), pp. 33-51
  ISSN: 12335835

Indeksowane w bazie Web of Science:

 • META-PARADIGMATIC COGNITIVE PERSPECTIVE IN MANAGEMENT STUDIES
  By: Sulkowski, Lukasz
  ARGUMENTA OECONOMICA
  Volume: 29 Issue: 2 Pages: 33-51 Published: 2012

***

 • Ł. Sułkowski, I. Lehman, Piotr Cap, Leadership, credibility and persuasion, [w:] International Review of Pragmatics, ISSN 1877-3109, ss., Wydawnictwo Brill, doi:10.1163/18773109-01201101, 2019
 • Ł. Sułkowski, J. Mączyński, A Seven-Nation Study of Leadership Attributes, [w:] Leadership across Cultures, Seria: New Horizons in Management Science Vol. 10, Ł. Sułkowski, J. Mączyński, S. Przytuła (red.), ISBN 978-3-631-79318-3, ss. 151-167, Wydawnictwo Peter Lang, 2019
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – „Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo – ekonomiczne.”, Nr 429, ISSN 1899-3192, ss. 269-279, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2016
 • Ł. Sułkowski, J. Mączyński, M. Chmielecki, Kulturowe zróżnicowanie w zakresie cech i zachowań przywódczych,[w:] Wybrane dylematy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, koncepcje badawcze i praktyka organizacyjna, M. Stor , A. Fornalczyk , T. Listwan (red.), ISBN 978-83-64512-98-8, ss. 13-30, Wydawnictwo PRESSCOIM, Wrocław, 2016
 • J. Mączyński, Ł. Sułkowski, D. Wyspiański, M. Chmielecki, Pomiar cech i zachowań przywódczych w kontekście wartości kultury organizacyjnej, [w:] Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, (red.) T. Listwan, Ł. Sułkowski, ss. 65-85, ISBN 978-83-8085-157-3, Difin, Warszawa, 2016
 • Ł. Sułkowski, Metody kształtowania kultury organizacyjnej, [w:] Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, (red.) T. Listwan, Ł. Sułkowski, ISBN: 978-83-8085-157-3, ss. 87-101, Difin, Warszawa, 2016
 • Ł. Sułkowski, M. Zawadzki, Corporate University: A Critical Approach, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 1, część 2, Management – Human Resources Management – Knowledge Management. Research and Analysis, ed. Halina Sobocka-Szczapa, ISSN 1733-2486, ss. 111–130, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2016
 • J. Sokołowski, Ł. Sułkowski, Metody zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa, [w:] Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa „Studia i Monografie”, nr 61, (red.) Ł. Sułkowski, J. Sokołowski, ISBN 978-83-6497-13-6, ss. 409-434, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2015
 • M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Tworzenie talent pipeline z wykorzystaniem mediów społecznościowych w świetle wyników badań, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349 2014, Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne, M. Stor, T. Listwan (red.), ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-493-6, ss. 74-89, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 2014
 • Ł. Sułkowski, Inspiracje neoewolucjonizmem w zarządzaniu kapitałem ludzkim, [w:] „Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania” (red.) Z. Antczak, S. Borkowska, ISBN 978-83-7930-236-9, ss. 52-67, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] “Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 3-4 (98-99)/2014, ISSN 1641-0874, ss. 79-90, Wydawca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, Kultura jakości w zarządzaniu europejskimi uczelniami wyższymi, [w:] „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce” numer 4(36) | 2013, (red.) C. Zając, ISSN 1643-7772, ss. 215-223, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 2013
 • Ł. Sułkowski, Human Resource Management – paradigms and basic cognitive orientations, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Tom 14, Zeszyt 9, Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 9-24, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 • Ł. Sułkowski, Interpretatywne rozumienie kultury w naukach o zarządzaniu, [w:] „Zarządzanie zasobami ludzkimi” nr 2 (91), ISSN 1641-0874, ss. 107-122, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013
 • Ł. Sułkowski, Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Sukces w zarządzaniu kadrami: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim”, Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne, numer 248, T. Listwan, M. Stor (red.), ISBN 978-83-7695-296-3, ISSN 1899-3192, ss. 128-134, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2012
 • Ł. Sułkowski, Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w małych polskich firmach rodzinnych, [w:] „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 2 (85)/2012, ISSN 1641-0874, ss. 9-18. Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.