Indeksowane w bazie SCOPUS:

 • Sułkowski Ł., Kaczorowska-Spychalska D., Consumer perception of internet of things, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, 606, pp. 247-258
  ISSN: 21945357
  ISBN: 978331960473-2
  DOI: 10.1007/978-3-319-60474-9_23
 • Sułkowski Ł., Kaczorowska–Spychalska D., Management of enterprise of the future in the ecosystem of the internet of things, 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing, 490, pp. 179-191
  ISSN: 21945357
  ISBN: 978-331941696-0
  DOI: 10.1007/978-3-319-41697-7_17
 • Sułkowski Ł., Kaczorowska-Spychalska D., Social media in the process of marketing evolution in polish textile-clothing industry, 2016, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 24(5), pp. 15-20
  ISSN: 12303666
  DOI: 10.5604/12303666.1215521

Indeksowane w bazie Web of Science:

 • AGILITY IN CUSTOMER SERVICE USING CLOUD BASED CRM SYSTEMS AND ENTERPRISE COLLABORATION TOOLS
  By: Kolasinska-Morawska, Katarzyna; Sulkowski, Lukasz; Morawski, Pawel
  Edited by: Jurcic, A; Oreski, D; Mikic, M
  Conference: 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development Location: Belgrade, SERBIA Date: MAY 18-19, 2017
  Sponsor(s): Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy; John Naisbitt Univ; Univ N; Univ Warsaw, Fac Management; esd
  ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
  Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development Pages: 72-81 Published: 2017
 • Social Media in the Process of Marketing Evolution in Polish Textile-Clothing Industr
  By: Sulkowski, Lukasz; Kaczorowska-Spychalska, Dominika
  FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE
  Volume: 24 Issue: 5 Pages: 15-20 Published: SEP-OCT 2016

***

 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Marketing organizacji publicznych – studium przypadku szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Marketing we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, Muzahim Al. Noorachi, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-8085-689-9, ss. 128-148, Wydawnictwo Difin, 2018
 • Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, Consumer Perception of Internet of Things, [w:] Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, July 17-21, 2017, Los Angeles, California, USA, Stefan Trzcieliński (red.), ISBN 978-3-319-60473-2, ISSN 2194-5357, Volume 606, ss. 247-258, Wydawnictwo Springer, 2018
 • Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, Social Media in the Process of Marketing Evolution in Polish Textile-Clothing Industry, [w:] Fibres &Textiles in Estern Europe Issue 5(119)/2016, General problems of the fibre and textile industries, ISSN 1230-3666, ss. 15-20, Wydawnictwo Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2016
 • Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska–Spychalska, Marketing Aspects of Social Media Absorption in the Clothing Industry in the Light of Own Research, [w:] Information Management and Business Review, Vol. 7, No. 5, ISSN 2220-3796, ss. 27-35 International Fundation for Research and Development (IFRD), 2015
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Alternatywne nurty współczesnego marketingu, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XVI Zeszyt 12 część III, „Marketing w teorii i praktyce”, (red.) A. Pomykalski, D. Kaczorowska-Spychalska, ISSN 1733-2486, ss. 9-17, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź-Warszawa, 2015
 • Ł. Sułkowski, Alternatywne paradygmaty współczesnego marketingu, [w:] Metody zarządzania marketingowego, (red.) J. Otto, Ł. Sułkowski, ISBN 978-83-7930-541-4, ss. 271-285, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 • o Ł. Sułkowski, Znaczenie komunikacji w marketingu, [w:] „Studia i Monografie”, Nr 54 – Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia, M. Al-Noorachi (red.), ISBN 978-83-6471-07-5, ss. 51-87, Łódź-Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, Zastosowanie perspektywy ewolucyjnej w marketingu, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie”, R. Patora, M. Al-Noorachi (red.), Tom 14, zeszyt 2, ISSN 1733-2486, ss. 139-148, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.