Indeksowane w bazie SCOPUS:

 • Sulkowski, L., Wozniak, A., Seliga, R., Changes in the Organizational Culture of the University in Mergers and Acquisitions, 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, 961, pp. 583-593
  ISSN: 21945357
  ISBN: 978-303020153-1
  DOI: 10.1007/978-3-030-20154-8_54

 • Sulkowski L., Patora-Wysocka Z., Hei quality culture in poland – multi-paradigm view, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, 596, pp. 423-434
  ISSN: 21945357
  ISBN: 978-331960017-8
  DOI: 10.1007/978-3-319-60018-5_

 • Sułkowski Ł., Meta-paradigmatic cognitive perspective in management studies, 2012, Argumenta Oeconomica, 29(2), pp. 33-51
  ISSN: 12335835

 • Sułkowski Ł., Interpretative approach in management sciences, 2009, Argumenta Oeconomica, 23(2), pp. 127-149
  ISSN: 12335835

Indeksowane w bazie Web of Science:

 • NEGOTIATION METAPHORS IN A CROSS-CULTURAL SETTING RESEARCH FINDINGS FROM CHINA, IRELAND, POLAND AND THE UNITED STATES
  By: Chmielecki, Michal; Sulkowski, Lukasz
  Edited by: Jurcic, A; Oreski, D; Mikic, M
  Conference: 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development Location: Belgrade, SERBIA Date: MAY 18-19, 2017
  Sponsor(s): Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy; John Naisbitt Univ; Univ N; Univ Warsaw, Fac Management; esd
  ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
  Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development Pages: 553-560 Published: 2017

 • INTERPRETATIVE APPROACH IN MANAGEMENT SCIENCES
  By: Sulkowski, Lukasz
  ARGUMENTA OECONOMICA
  Volume: 23 Issue: 2 Pages: 127-149 Published: 2009

***

 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Changes in the Organizational Culture of the University in Mergers and Acquisitions, [w:] Advances in Human Factors, Business Management and Leadership, Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors, Business Management and Society, and the AHFE International Conference on Human Factors in Management and Leadership, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA, ISBN 978-3-030-20153-1, ss. 583-593, Wydawnictwo Springer, Cham, 2019
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Kultura organizacyjna i zarządzanie uczelnią z punktu widzenia systemu zapewniania jakości w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Marketing w rozwoju innowacyjności, Tom XVII, Zeszyt 9, część III, ISSN 1733-2486, ss. 221-233, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2016
 •  Ł. Sułkowski, Metody kształtowania kultury organizacyjnej, [w:] Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, (red.) T. Listwan, Ł. Sułkowski, ISBN: 978-83-8085-157-3, ss. 87-101, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016
 • M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Organizational Culture in Mergers and Acquisitions, [w:] Journal of Intercultural Management, Tom 8, Zeszyt 4, ISSN 2080-0150, ss. 47-58, De Gruyter Open, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Clark University, Łódź, 2016
 • M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, (red.) Cz. Zając, K. Kulig-Moskwa – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 8 (46)/2014, ISSN 1643-7772, ss. 35-45, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocław, 2014
 •  Ł. Sułkowski, Zmiana kultury organizacyjnej – paradygmaty, modele i metody zarządzania, [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną, (red.)  Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski,  ISBN 978-83-7930-551-3, ss. 11-26, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014
 •  Ł. Sułkowski, Functionalistic models of organizational culture, [w:] „Przedsiębiorczość i  Zarządzanie” vol. 15, nr 10, część 2 – Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości część 2”, (red.) Ł. Sułkowski, M. Walczak, Ł. Prysiński, ISSN 1733-2486, ss. 155-163, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź-Garwolin, 2014
 • Ł. Sułkowski, Główne elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Marketing and Logistics in the System of Management dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th anniversary of the Departament of Marketing and Logistics, ISBN 978-617-607-663-6, ss. 357-359, Wydawnictwo Lviv Polytechnic, Lviv, 2014
 •  Ł. Sułkowski, Kultura organizacyjna zespołów projektowych – studium przypadku zespołów dydaktycznych w szkole wyższej, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Społeczne problemy zarządzania projektami”, Tom 14, Zeszyt 11, Część I, T. Listwan (red.), ISSN 1733-2486, 247-254, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 •  Ł. Sułkowski, Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu – dominujący paradygmat i jego krytyka, [w:] Problemy Zarządzania, Tom 11, nr 4 (44), ISSN 1644-9584, ss. 20-33, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, 2013
 •  Ł. Sułkowski, Typologies of organisational culture – one-dimentional view, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym”, Tom 14, Zeszyt 8, Część I, A. Jackiewicz, Ł. Sułkowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 407-422, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 •  Ł. Sułkowski, Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie – nowe perspektywy” Tom 14, Zeszyt 8, Część II, E. Gołębiowska, K. Raczkowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 25-37, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 •  Ł. Sułkowski, A 3D model and typology of organizational culture, [w:] Journal of Intercultural Management, vol. 5, no. 2/2013, ISSN 2080-0150, ss. 17-30, Wydawnictwo De GRUYTER OPEN, 2013
 •  Ł. Sułkowski, Typologies of organisational culture – multi-dimentional classifications, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie – nowe perspektywy”, Tom 14, Zeszyt 8, Część II, (red.) E. Gołębiowska, K. Raczkowski, ISSN 1733-2486, ss. 173-182, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 •  Ł. Sułkowski, Organizational culture and identity in the process of change management results of empirical research, [w:] “Journal of Health Policy, Insurance and Management”, numer 12/2, ISSN 1734-221X, ss. 99-107, Wydawnictwo Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawa, 2013
 •  Ł. Sułkowski, Elements of Organizational Culture – theoretical and methodological problems, [w:] ”Management” The Journal of University of Zielona Góra, Volume 16, Issue 2, ISSN 1429-9321, ss. 63-71, 2012
 •  Ł. Sułkowski, Wieloznaczność kultury organizacyjnej, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości – aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne” (red.) J. Woroniecki, Ł. Prysiński, Tom XIII, Zeszyt 12, 2012, ISSN 1733-2486, ss. 11-27, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2012
 •  Ł. Sułkowski, Zmiana kultury organizacyjnej z perspektywy funkcjonalizmu, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 13, numer 12, ISSN 1733-2486, ss. 135-150, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2012
 •  Ł. Sułkowski, Interpretatywne rozumienie kultury w zarządzaniu, [w:] „Zarządzanie zmianą”, (red.) J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012
 •  Ł. Sułkowski, Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce” numer 30/2012, (red.) C. Zając, ISSN 1643-7772, ss. 251-260, Wydawnictwo WSB, Poznań, 2012
 •  Ł. Sułkowski, Organizational Culture – Main Cognitive Problems, [w:] “Management sciences in Kazakhstan and in Poland at the beginning of the 21st century perspectives for development and cooperation”, (red.) P. Buła, J. Czekaj, H. Łyszczarz, B.U. Syzdykbayeva, ISBN 978-83-932796-1-6, ISBN 978-601-7364-80-9,  ss. 317-328, Wydawnictwo Kraków; Astana: Cracow School of Bisiness, Kraków;  Astana: Cracow University of Economics, 2012
 •  Ł. Sułkowski, Organizational Culture and the Trend of Critical Management Studies, [w:] “Journal of Intercultural Management” Tom 4, nr 1/2012, ISSN 2080-0150, ss. 91-101, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2012

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.