Indeksowane w bazie SCOPUS:

 • Marjański, A., Sułkowski, Ł., Marjańska-Potakowska, J., Staniszewska, K., Social capital drives SME growth: A study of family firms in Poland, 2019, German Journal of Human Resource Management, 33(3), pp. 280-304
  ISSN: 23970022
  DOI: 10.1177/2397002219847668
 • Dębski, M., Sułkowski, Ł., Hospitality in the image of small family accommodation businesses, 2019, Innovative Marketing, 15(1), pp. 13-29
  ISSN: 18142427
  DOI: 10.21511/im.15(1).2019.02

Indeksowane w bazie Web of Science:

 • The Evolution of Family Entrepreneurship in Poland: Main Findings Based on Surveys and Interviews from 2009-2018
  By: Marjanski, Andrzej; Sulkowski, Lukasz
  ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW
  Volume: 7 Issue: 1 Pages: 95-116
  DOI: 10.15678/EBER.2019.070106
  Published: 2019
  Document Type: Article

***

 • Ł. Sułkowski, M. Dębski, Hospitality in the image of small family accommodation businesses, [w:] Innovative Marketing, ISSN 1814-2427, Vol. 15, Issue 1, ss. 13-29, Wydawnictwo LLC “СPС “Business Perspectives”, 2019
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, J. Potakowska-Marjańska, K. Staniszewska, Social capital drives SME growth: A study of family firms in Poland, [w:] German Journal of Human Resource Management: Zeitschrift für Personalforschung, Volume 33, Issue 3, ISSN 2397-0022, ss. 280-304, Wydawnictwo SAGE, 2019
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Wpływ rodzinności na kształtowanie się strategii przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 538, ISSN 1899-3192, ss. 216-224, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2019
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, The Evolution of Family Entrepreneurship in Poland: Main Findings Based on Surveys and Interviews from 2009-2018, [w:] Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), Volume 7, Nomer 1, ISSN 2353-883X, ss. 95-116, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, doi: 10.15678/EBER.2019.070106
 • Ł. Sułkowski, M. Dębski, Hospitality in the image of small family accommodation businesses, [w:] Innovative Marketing, Volume 15, Issue 1, ISSN 1814-2427, ss. 13-29, Wydawnictwo LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Duo-ethnography as the Qualitative Inquiry in Small Family Business Research, [w:] Management, Volume 22. No. 2, ISSN 1429-9321, ss. 95-109, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2018
 • Ł. Sułkowski, Family Enterprise from the Perspective of Paradigms of Organizational Theory, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 17, 6/2016, część I, Firmy rodzinne – wyzwania współczesności, (red.) A. Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera, ISSN 1733-2486, ss. 31–45, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2016
 • Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XVI, Zeszyt 7 część III, „Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania”, (red.) Ł. Sułkowski, A. Marjański, ISSN 1733-2486, ss. 13-24, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź, 2015
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Entrepreneurship Wave: Family Business Development in Free Market Economy in Poland 1990-2015, [w:] A.S. Gubik, K. Wach (eds.), “Institutional Aspects of Entrepreneurship” Chapter 2, ISBN 978-963-358-093-6, ss. 19-36, Wydawnictwo University of Miskolc, 2015
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Polish small and medium-sized family businesses – trajectories of success, [w:] Pour une Europe forte: rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives, C. Martin, J. Marasova (eds.), Travaux scientifiques du Reseau PGV, ISBN: 978-80-557-0921-5, ss. 200-228, Banska Bystrica: Belianum, 2015
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Przedsiębiorstwa rodzinne, [w:] Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa, „Studia i Monografie”, nr 61, Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), ISBN 978-83-6497-13-6, ss. 169-210, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2015
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Metodyka badań firm rodzinnych, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” – Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania”, Tom XV, Zeszyt 7, Część I, A. Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera (red.), ISSN 1733-2486, ss. 11-22, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2014
 • Ł. Sułkowski, Główne elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Marketing and Logistics in the System of Management dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th anniversary of the Departament of Marketing and Logistics, ISBN 978-617-607-663-6, ss. 357-359, Wydawnictwo Lviv Polytechnic, Lviv, 2014
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych, [w:] Problemy zarządzania – Przedsiębiorczość i small business – badania jakościowe, vol. 12, nr 3 (47), ISSN 1644-9584, ss. 222-235, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2014
 • Ł. Sułkowski, Family Business Research – Methodological Issues, [w:] “Management Science in Transition Period in Moldova and Poland: Responsible Use of Resources” eds. S. Zorina, H. Łyszczarz, K. Machaczka, ISBN 9975757014, 9789975757010, ss. 29-37, Kiszyniów, 2014
 • Ł. Sułkowski, Syndrom familizmu w polskich organizacjach, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne”, Tom 14, zeszyt 6, część II, A. Marjański, B. Piasecki (red.), ISSN 1733-2486, ss. 21-31, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 • Ł. Sułkowski, Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne”, Tom 14, Zeszyt 6, Część III, (red.) A. Marjański, Ł. Sułkowski, ISSN 1733-2486, ss. 13-20, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013
 • Ł. Sułkowski, Identity, Culture and Values of Family SME in Poland, [w:] Studies and Monografs no.48 – “Development of small and medium-sized enterprises – an international perspective”, Marcela Contreras Rebeca Loera, Ł. Sułkowski, A. Marjański (eds.), ISBN 978-83-62916-70-2, ss. 11-23, Publisher Universiad De Occidente, Sinaloa, Mexico and Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Sinaloa, 2013
 • Ł. Sułkowski, Concept of organizational identity in family business, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Tom 14, Zeszyt 9, Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 133-144, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013
 • Ł. Sułkowski, Znaczenie polskich, małych przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej”, A. Marjański (red.), Tom 13, Zeszyt 8/2012, ISSN 1733-2486, ss. 9-18, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2012
 • Ł. Sułkowski, Strategie sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych MŚP w Polsce, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne w praktyce i w teorii” nr 260/2012, (red.) A. Kaleta, ISSN 1899-3192, ss. 463-473, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012
 • Ł. Sułkowski, Characteristics of Polish family SMEs, [w:] “Family Pedagogy”, nr 2 (2)/2012, ISSN 2082-8411, ss. 153-176 Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2012
 • Ł. Sułkowski, Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w małych polskich firmach rodzinnych, [w:] „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 2 (85)/2012, ISSN 1641-0874, ss. 9-18. Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.