***

  • Ł. Sułkowski, G. Ignatowski, Zagadnienia etyczne a edukacja polskich menedżerów, [w:] Horyzonty Wychowania, Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości, Vol 15, nr 34/2016, W. Pasierbek, K. Wach (red.), ISSN 1643-9171, e-ISSN 2391-9485, ss. 283-295, Wydawnictwo Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, 2016

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.